Als docent maatschappijleer en afdelingsleider op een vmbo kom ik heel veel leerlingen/kinderen, ouders en docenten tegen die tegen verschillende onderwijsprocessen aanlopen. Kinderen die ongemotiveerd zijn, ouders die het even niet meer weten, collega’s die met veel overleg geen oplossingen kunnen bedenken. Dit allemaal leidt naar een kind dat ongemotiveerd raakt, van school gestuurd kan worden en of ongelukkig is. Docenten die overspannen raken en ouders die er helemaal klaar mee zijn. Steeds vaker krijg ik de vraag vanuit ouders, collega’s en kinderen of ik hen kan helpen. Dit leidt tot sessies waarbij het kind hulp krijgt bij verschillende onderdelen binnen het onderwijs, waardoor ze weer gelukkig worden. Ouders die weer een gelukkig kind in huis krijgen en docenten die zich volledig kunnen focussen op hun lessen. De kinderen leven weer op en gaan door simpele technieken en vooral door 1 op 1 aandacht beter presteren. Het allerbelangrijkste voor mij is het geluk van de kinderen en hen verder te laten komen in hun leerproces.

Stichting Educare is nauw betrokken bij het onderwijsproces en is gericht op het helpen naar successen en succeservaringen! We zetten onszelf breed in en helpen op alle gebieden. Dat wat het kind nodig heeft bieden wij aan en dit allemaal 1 op 1 of in hele kleine en veilige groepen! Daar waar de rol van school tot aan de schoolpoorten is gaan wij verder! Samen komen we verder!