Welkom

Sinds 2010 is aan Stichting EduCare een psychologenpraktijk verbonden. Wij zijn gespecialiseerd in alle vormen van leren, en in het (soms problematische) gedrag dat daarmee samenhangt. Onze expertise en interesse spitst zich toe op hoogbegaafde leerlingen en onderpresteren.

Helene van Haren

Hélène van Haren is GZ-psycholoog bij Stichting EduCare. Zij heeft hiervoor 15 jaar bij het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek (CBO) gewerkt. Bij Stichting Educare heeft zij zich de afgelopen jaren verder gespecialiseerd in onderwijs aan hoogbegaafde kinderen en extreme vormen van onderpresteren en (faal)angst bij kinderen.

©2015 Stichting EduCare  |  info@stichtingeducare.nl    webmaster@stichtingeducare.nl


©2015 Stichting EduCare  |  info@stichtingeducare.nlwebmaster@stichtingeducare.nl