Ons streven is om alle bijdragen te gebruiken voor goede doelen. Denk hierbij aan het organiseren van activiteiten voor jongeren, kinderen steunen in armere landen, schoolspullen kopen voor kinderen die dit het hardst nodig hebben,  kinderen kunnen helpen naar successen etc. Alle bijdragen gaan dus terug de maatschappij in! Daarom hebben we bewust gekozen voor lagere tarieven. Samen komen we verder!

Voor leerlingen:

 • Plannen en organiseren € 15,-  (50 min) 
 • Plannen en organiseren bij een periode van zes weken € 65,- (zes contact momenten van 50 min)
 • Individuele motivatie gesprekken: dit zijn gesprekken die vaak langdurig zijn en gericht zijn op het motiveren en activeren van het kind. € 125,- per maand (wekelijks 1 tot 2 contact momenten). Bij meer dan 2 maanden wordt er overgestapt naar de tarieven van de 1 op 1 begeleiding.
 • Hulp bij een vervolgopleiding zoeken die bij je past € 25,- per loopbaan oriënterend gesprek. Gesprekken variëren van 15 min tot een uur.
 • Hulp bij het zoeken van een nieuwe school € 25,- per gesprek en nogmaals € 25,- nadat de inschrijving compleet is.
 • 1 op 1 begeleiding: dit is intensieve langdurige begeleiding van minimaal 2 maanden Bij een traject van 2 maanden is het tarief € 125,- per maand. Bij een traject van 4 maanden is het tarief € 100,- per maand. Bij een traject van 6 maanden of langer is het tarief € 75,- per maand.
  De 1 op 1 begeleiding zijn op maat en helpen het kind daar waar het nodig is en zo vaak het nodig is. 

Voor ouders:

 • Stichting Educare kan u verder helpen in de relatie met uw kind en het stimuleren van uw kind op school. Deze gesprekken worden op maat aangeboden. Na een intake wordt er een offerte opgemaakt en alles met u doorgenomen. 

Voor scholen en overige instanties: 

 • Stichting Educare is gespecialiseerd in gesprekken met kinderen met een speciale aanpak. Denk hierbij aan leerlingen die geen zin hebben in school en dreigen uit te vallen zonder diploma (drop-outs) of leerlingen die radicaliseren. Daar kunnen wij een grote rol in spelen, daarnaast geven wij verschillende workshops aan docenten en leerlingen. 
 • Workshop orde houden/ stop gedrag: € 250,-
 • Workshop hoe herkennen we radicalisering en wat kunnen we doen?: € 250,-
 • Workshop gesprekken voeren met moeilijke leerlingen: € 250,-